Artykuły o odzieży roboczej

A free web template for you, by us

Odzież ocieplana (termoaktywna) a prawo pracy

Dlaczego odzież robocza powinna być dopasowana indywidualnie do każdego przedsiębiorstwa i czy powinna być zapewniana przez pracodawców? Według obowiązującego prawa pracy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia pracownika w taką odzież jeżeli stanowisko, na którym ma pracować może powodować zabrudzenia jego własnej odzieży. Taka odzież robocza powinna zostać wydana pracownikowi przed podjęciem pracy, gdyż niedopuszczalne jest by pracownik używał własnej odzieży. Regulują to nie tylko ogólnie ..

2012-11-09