Artykuły o odzieży roboczej

A free web template for you, by us

Powrót do: Bezpieczeństwo w pracy

Odzież ocieplana (termoaktywna) a prawo pracy


kaski_msaDlaczego odzież robocza powinna być dopasowana indywidualnie do każdego przedsiębiorstwa i czy powinna być zapewniana przez pracodawców? Według obowiązującego prawa pracy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia pracownika w taką odzież jeżeli stanowisko, na którym ma pracować może powodować zabrudzenia jego własnej odzieży.

Kiedy pobrać odzież roboczą?

Taka odzież robocza powinna zostać wydana pracownikowi przed podjęciem pracy, gdyż niedopuszczalne jest by pracownik używał własnej odzieży. Regulują to nie tylko ogólnie przyjęte zasady BHP, ale również specjalistyczne normy, do których pracodawca ma obowiązek się stosować.

Pranie odzieży roboczej

W regulaminie przedsiębiorstwa powinien być również zawarty paragraf o tym jak często odzież robocza może być wydawana pracownikom oraz kto ponosi koszty związane z jej czyszczeniem i konserwacją. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości czyszczenia takiej odzieży w firmie wówczas odzież robocza może być czyszczona przez pracowników we własnym zakresie, ale pracodawca wówczas musi sukcesywnie wypłacać należny za te czynności ekwiwalent pieniężny.

Poza tym odzież robocza powinna być zaprojektowana i wykonana z materiałów, które będą przewiewne, lekkie oraz dopasowane do każdego pracownika, by mógł ona w pełni realizować wszystkie zadania jakie zostały mu powierzone na danym stanowisku pracy. Pamiętajmy więc o tym przy wyborze firmy, która ma się zająć produkcją takiej odzieży i nie oszczędzajmy na tych rzeczach, ponieważ mają one dobrze służyć naszym pracownikom w ich codziennej pracy, a nie ograniczać ich pracę. 

Ocieplana odzież robocza

Ciekawą kwestią jest też  podejście do tematu odzieży ocieplanej - zwanej również odzieżą termoaktywną. Nie znalazłem żadnych szczególnych zapisów, które świadczyć miałyby o tym, że ktoś dba o to, aby pracownikowi było ciepło. Oczywiście duża część pracodawców tak robi i kupuje tego typu artykuły bhp, jednak niestety nie każdy. A jak pokazuje link powyżej nie są to rzeczy bardzo drogie - nawet te drogie, firmy Brubeck.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy